Ortograffiti

W roku szkolnym 2009/2010 Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II kontynuuje program Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 

„ SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ”

Na postawie ww. programu przygotowaliśmy pakiet praw i obowiązków szkoły, uczniów i ich rodziców.

Podjęliśmy działania, które dostosowują wymagania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Przedsięwzięcia te umożliwiają uczniom mającym zdiagnozowaną dysleksję rozwojową oraz tym ,którzy mają trudności w nauce na rozwój oraz ukończenie poszczególnych klas z sukcesem. W bieżącym roku szkolnym utworzona została klasa wyrównawcza - klasa trzecia, w której prowadzone są zajęcia i warsztaty socjoterapeutyczne we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kluczborku. Stworzony został szczegółowy plan pracy wychowawczej i plany dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów dla uczniów tej klasy. Jednocześnie uczniowie pracują na zajęciach z języka polskiego i warsztatach z wykorzystaniem zeszytów ORTOGRAFFITI.

 

W RAMACH PROGRAMU ZOSTAŁY STWORZONE DWA DOKUMENTY PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI:

1.Cechy szkoły przyjazne uczniom z dysleksją.

2.Prawa i obowiązki szkoły, uczniów ,rodziców.

 

Cechy szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją (pdf)

 

Prawa i obowiązki szkoły (pdf)

 

PG nr 3 w Kluczborku szkoła przyjazna uczniom z dysleksją